:: Laman Utama

ID Pengguna

Katalaluan


 PENDAHULUAN

 MISI, VISI dan OBJEKTIF

 KEMUDAHAN

 PERATURAN

 PERKHIDMATAN

 CARTA ORGANISASI

 ARKIB DAN GALERI DESA

 AKTA DAN DASAR

 PAUTAN

Hubungi
Perpustakaan & Arkib
Institut Kemajuan Desa (INFRA)

Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Tel : +603-8735 2502
Fax : +603-8926 5901
Statistik
Anda adalah pengunjung ke:
Bermula 10 Mac 2011
MISI, VISI DAN OBJEKTIF

Visi

Menjadi sumber rujukan nasional dan antarabangsa dalam bidang latihan dan pendidikan non-formal dan penyelidikan luar bandar.

Misi

Menjalinkan kerjasama dengan organisasi yang berkaitan dalam menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti.

Mengorak langkah dan berusaha ke arah perpustakaan digital dan elektronik.

Mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan pembelajaran sepanjang hayat.

Objektif

  • Memberi khidmat sokongan kepada latihan, penyelidikan dan pembelajaran yang dijalankan oleh INFRA dan Kementerian serta agensi dengan memperkasakan perkhidmatan Perpustakaan dan Arkib melalui perkhidmatan pinjaman, rujukan dan perkongsian maklumat.

  • Berusaha untuk memperolehi bahan yang bermutu, sesuai dan menepati kehendak organisasi.

  • Mendokumentasi dan menyelenggarakan bahan dengan baik mengikut standard yang sesuai.

Fungsi Bahagian

  • Sebagai pusat rujukan berkaitan latihan dan penyelidikan luar bandar;

  • Menyedia dan menyimpan koleksi Perpustakaan dan Arkib Luar Bandar sebagai rujukan dalam usaha pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan dan pendidikan non-formal;

  • Mengumpul dan menyelenggara koleksi Arkib Luar Bandar dan Galeri Desa;

  • Mengendali aktiviti-aktiviti kempen galakan membaca dan pameran dalaman;

  • Menyediakan dan menyelenggara koleksi Multimedia; dan

  • Memberi perkhidmatan sirkulasi, rujukan dan kesedaran semasa.