:: Laman Utama

ID Pengguna

Katalaluan


 PENDAHULUAN

 MISI, VISI dan OBJEKTIF

 KEMUDAHAN

 PERATURAN

 PERKHIDMATAN

 CARTA ORGANISASI

 ARKIB DAN GALERI DESA

 AKTA DAN DASAR

 PAUTAN

Hubungi
Perpustakaan & Arkib
Institut Kemajuan Desa (INFRA)

Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Tel : +603-8735 2502
Fax : +603-8926 5901
Statistik
Anda adalah pengunjung ke:
Bermula 10 Mac 2011


KKLW DAN AGENSI

 • Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)

 • Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

 • Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

 • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)

 • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)

 • Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

 • Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

 • Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

 • Lembaga Kemajuan Johor Tengara (KEJORA)


 • PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)

 • u-Pustaka

 • Katalog Induk Kebangsaan (KIK)

 • PERPUSTAKAAN AKADEMIK